MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA

Świadczenie socjalne tego typu pomoże pozyskać i zatrzymać najbardziej wymagających pracowników. Finansując pozazawodowe aktywności pracodawca ma możliwość dać pracownikowi coś extra poza pensją. Sam pracownik ma możliwość znaleźć zdrową równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Na tym z pewnością również zależy Państwu jako pracodawcy. W końcu zmotywowany i zadowolony pracownik to dobry pracownik.

Program może być finansowany z różnych źródeł. To potrzeba pracodawcy oraz jego pracowników, a także posiadany budżet determinują sposób finansowania programu. Dostępne rozwiązania to:

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  • Środki obrotowe firmy,
  • Środki własne pracownika (płatność indywidualna lub miesięczne potrącenie z
    wynagrodzenia),
  • Finansowanie z dwóch lub więcej wymienionych powyżej źródeł